Två asymmetriska verkligheter

Source: Två asymmetriska verkligheter

Idén om det mångkulturella samhället lanserades förmodligen under 70-talet i Sverige. Tron på alla lika värde och respekt för andra kulturer var några av grunderna för denna idé. Som sagt på den tiden var det mest bara en tanke som fick sin kraft i en känsla av utanförskap från världen i övrigt och den relativa isoleringen av den svenska kulturen.

Multi-Kulti idén var naturligtvis bra på många sätt men så vitt jag vet har den aldrig debatterats öppet i medier vad gäller  konsekvenser- politiskt, organisatoriskt eller i vilken takt vi önskar att samhället anpassar sig till omvärlden. Om debatt förekommit har det skett med yttersta försiktighet – ingen vågar eller vill ta i denna heta potatis om det kan undvikas. Det gör att Sverige i dag står illa förberett moraliskt, politiskt och praktiskt  när multikulturalismen sveper in. Det multikulturella samhället kräver en helt annan  uppsättning politiska verktyg för att styras än den traditionella svenska konsensusmodellen. Framförallt behöver vi en mycket mer fördomsfri debatt -inte mindre debatt som somliga förespråkar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s