Historiens lärdomar

Hej,
Tack för en intressant analys av den svenska maktstrukturen och historisk tillbakablick som förklaring till nuvarande maktkonstellation.
Tyvärr är den svenska modellen för maktutövning inte längre effektiv. Den förefaller ha vuxit bort från de ideal som en gång skapade den. För många misstag har begåtts utan att någon får tar ansvaret för dem t.ex. Nuonaffären och den vettlösa immigrationsvägen som pågår nu.
Svenska riksdagen har utvecklats till en mysig klubb där alla riksdagsmän och-kvinnor förhandlar och kohandlar inom ramen för vad som anses vara vedertagna ideal och gör gemensamma studieresor, vilka befäster den rådande ideologin. De statliga verken befolkas av chefer som lyhört följer His Master’s Voice dvs de största tyckarna i medier och riksdag . SVT följer i stort ägarens synsätt. En sådan miljö befrämjar inte oliktänkande och ett konstruktivt debattklimat.
Kanske kunde man försöka med ett nytt grepp: ofta förekommande folkomröstningar. Kanske leder detta till större demokrati och en utmaning till nuvarande maktstruktur. Initiativen måste komma från folket som skulle kunna tvinga fram en folkomröstning om tillräckligt antal röster -säg 80 000-ihopsamlats för varje enskild fråga. Det kan kallas Direkt Demokrati och kan tjäna som motvikt mot ingrodda maktstrukturer.

DET GODA SAMHÄLLET

8-26-13_11971

Patrik Engellau

De flesta människor jag träffar nu för tiden runkar bekymrat på huvudet och undrar varför politikerna inte tar sig kragen och reder upp den soppa de har lagat åt oss. Efter min idoga men kanske ordblinda läsning av historiens lagar tror jag inte att det går. Låt mig förklara.

Alla samhällen har någon sorts härskande skikt eller klass. Det kan vara ett kommunistparti, en dominerande klan, en feodalklass. I Sverige härskar ett politikervälde som stödjer sig på landets viktigaste industri, det välfärdsindustriella komplexet, vars intressen artikuleras av ett mer eller mindre beroende prästerskap av intellektuella och journalister.

View original post 402 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s